Gärigheter är en kreativ byrå som arbetar med att främja en representativ media och kommunikationsbransch.


Det som började som ett DJ-kollektiv fick så småningom ambitionen att bli en ny utmanande aktör inom media och kommunikation – och har nu tagit form som en kreativ byrå i den branschen. Allt för att vi inte såg oss själva representerade och vet att behovet av det är starkt bland unga människor.

Med hjärta för innovation, förändringsbenägenhet och normkritik jobbar vi för ett inkluderande och representativt samhälle där alla, oavsett könstillhörighet, etnicitet eller ekonomisk bakgrund ska få lika möjligheter.

Vi ser det som vår största uppgift att verka för att media och kommunikationsbranschen ska bli en plats där fler ungdomar blir inkluderade och får en chans att nå sin fulla pontential. Bristerna kring detta har varit märkbart tydliga, inte minst när vi själva växte upp. Och därför vill vi ta vårt ansvar kring nästa generation så att dom får chanserna vi aldrig fick.